تحت نظر
قیمت لحظه‌ای The Graph

the-graph The Graph (GRT)

$0.4162
قیمت دلار سنا: 27949 تومان
مقدار تغییر در 24 ساعت اخیر:
2.39%
حجم بازارمعاملات روزانهسکه در گردش
$2.57
میلیارد دلار
$61.63
میلیارد دلار
6.16
میلیارد دلار
GRT

قیمت فعلی The Graph معادل $0.4162 با حجم بازار $2.57

میلیارد دلار
می‌باشد. این قیمت در 24 ساعت اخیر 2.39% درصد افزایش یافته است.

The Graph is an indexing protocol and global API for organizing blockchain data and making it easily accessible with GraphQL. Developers can use Graph Explorer to search, find, and publish all the public data they need to build decentralized applications. The Graph Network makes it possible to build serverless dApps that run entirely on public infrastructure. GRT is the native token of the network that’s used to coordinate work. GRT is an ERC20 token. Node operators, called Indexers, stake and earn GRT for processing queries. Anyone can delegate GRT to Indexers to secure the network and earn rewards. Curators organize data on The Graph by signaling GRT on useful APIs, called subgraphs. Indexers, Delegators, and Curators work together to organize the data for the crypto economy and maintain a useful global API for DeFi and Web3.

در حال دریافت اطلاعات نمودار...
مقدار را وارد کنید
ارز دیجیتال
تبدیل به

10 The Graph (GRT)
=
4.162USD

تاریخ قيمت معاملات روزانه حجم بازار

این قسمت نیاز به نصب افزونه Custom Twitter Feeds دارد!

بارگذاری دیدگاه‌های فیسبوک