• سفارش خرید کاربر در بازه تایم بازار قابل پردازش خواهد بود ثبت شود نرخ لحظه ای تتر در همان زمان محاسبه می شود.
  • در هنگام فروش به حامی اکسچنج  ،  در هر ساعتی از 24 ساعت شبانه روز، چنانچه ارز ارسالی در کمتر از 30 دقیقه اختلاف از زمان ثبت درخواست فروش به کیف پول حامی اکسچنج  برسد، نرخ فروش همان نرخی است که در فرم ثبت شده است. اما اگر زمان رسیدن ارز با زمان ثبت درخواست بیش از 30 دقیقه اختلاف داشته باشد، نرخ لحظه دریافت ارز به کیف پول حامی اکسچنج  محاسبه می شود.
  • ساعات خرید و فروش از سایت و اپلیکیشن از ساعت 10 صبح الی 10 شب ، همه روزه حتی ایام تعطیل میباشد.